Αιτήσεις

Το Ίδρυμα Γιάννη και Ζωής Σπυροπούλου έχει θεσπίσει από την ίδρυσή του δύο ετήσια βραβεία. Ο διαγωνισμός για τα Έπαθλα Γιάννη Σπυρόπουλου προκηρύσεται στην μνήμη του ζωγράφου κάθε χρόνο και απευθύνεται σε εικαστικούς καλλιτέχνες, με μοναδικό περιορισμό να μην έχουν συμπληρώσει τα τριάντα τους χρόνια κατά το χρόνο υποβολής του φακέλου τους. Τα έπαθλα είναι η διοργάνωση μιας παρουσίασης των έργων των δυο βραβευμένων καλλιτεχνών.

Κάθε μορφή εικαστικής τέχνης είναι δεκτή στις υποψηφιότητες για τα Έπαθλα Σπυρόπουλου Ο φάκελος συμμετοχής υποβάλλεται μόνο σε ψηφιακή μορφή και πρέπει να περιέχει:

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου (όψη με τα στοιχεία)
3. Τα έργα (ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, φωτογραφία, αντικείμενα) –όχι περισσότερες από 20 εικόνες έργων -με τα στοιχεία τους (υλικό, διαστάσεις, ημερομηνία), τα έργα Βίντεο -να μην υπερβαίνουν συνολικά τα 15 λεπτά.

Η προθεσμία υποβολής του φακέλου συμμετοχής είναι η 30η Δεκεμβρίου κάθε τρέχοντος έτους.

 

Το υλικό πρέπει να αποστέλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
στην διεύθυνση :
secretary@spyropoulosfoundation.org