εκπαιδευτικα

 

 

παιδια

 

 

 

 

εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το Μουσείο Γιάννη Σπυρόπουλου δέχεται κάθε χρόνο την επίσκεψη μαθητών όλων των βαθμίδων από την προσχολική ηλικία έως και σπουδαστές ανωτάτης εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα για τα παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας έχει δημιουργηθεί η σωστή υποδομή με την ανάλογη διαμόρφωση του χώρου, την κατάλληλη επιλογή εκθεμάτων ώστε η ενεργή συμμετοχή τους μέσα από το διάλογο και τη δημιουργική απασχόληση να είναι το αντικείμενο των εργαστηρίων. Η γνωριμία με το έργο του Γάννη Σπυρόπουλου και η επεξεργασία του υλικού που προσφέρεται είναι κατ΄ αρχήν μια ευχάριστη εμπειρία, που συντελεί όμως στην εξοικείωση τους από νωρίς με τον κόσμο της τέχνης και ειδικότερα τον μαγικό κόσμο της Αφαίρεσης. Τα παιδιά παρατηρούν και ανιχνεύουν τις τεχνικές του ζωγράφου, προσπαθούν να διεισδύσουν και να «δουν» το θέμα, να λύσουν τους γρίφους.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και αφορούν θέματα σχετικά με τα σύγχρονα εικαστικά ρεύματα (ζωγραφική και γλυπτική). Κατά τη διεξαγωγή τους γίνεται ανάλυση έργου του καλλιτέχνη που μελετάται κάθε φορά μέσα από οπτικό υλικό, διαφάνειες, video, καταλόγους ή εξετάζονται θεματικές ενότητες ( π.χ. το ζώο στη γλυπτική του 20ού αιώνα) και συσχετισμός – όπου είναι δυνατόν με άλλες οικείες στα παιδιά εικόνες (έργα άλλων ζωγράφων, παρατήρηση εικόνων της φύσης, επαναλαμβανόμενα σύμβολα). Στη συνέχεια τα παιδιά μπορούν να δουν και να μελετήσουν τα αντίστοιχα βιβλία της Βιβλιοθήκης. Τρίτο στάδιο είναι η καλλιτεχνική δραστηριότητα των ίδιων των παιδιών, που τους επιτρέπει να αφομοιώσουν όσα άκουσαν και να αποτυπώσουν με το δικό τους τρόπο ότι απεκόμισαν από το πρόγραμμα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν πραγματοποιούνται όσο το Μουσείο Σπυρόπουλου παραμένει υπό ανακαίνιση.